1. Rekisterinpitäjä
Kosmetiikka 32 Oy
Tuomiokirkonkatu 32
33100 Tampere
Y-2526053-8
p. 032129732
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Riikka Kailamaa
kauppa@kosmetiikka.fi
3. Rekisterin nimi
Kosmetiikka 32 asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen Käyttötarkoitus
Kosmetiikka 32 Oy vastaa rekisterinpitäjänä rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä.
Tietoja käytetään markkinointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen ja –kehittämiseen sekä laskutukseen.
Rekisteröidyt ovat joko asiakassuhteessa Kosmetiikka 32 Oy:n kanssa tai ilmoittaneet yhteystietonsa muussa yhteydessä.
Henkilötietoja voivat käsitellä yrityksen työntekijät.
5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot, esim. nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero ja ostohistoria.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tilausten, verkkokauppaostosten ja kanta-asiakasrekisteröinnin yhteydessätai muuten asiakkailta suoraan saadut tiedot.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat mm. suora- tai muun markkinoinnin järjestämiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterit on suojattu salasanoilla.
9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen/poistaminen
Henkilöllä on oikeus saada tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot sekä pyytää henkilötietojensa poistamista.
Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tiedot tietosuoja-asetuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.